Afdrukken

Accessoires valbeveiliging

Weergave per pagina
Sorteren op

Deltaplus HA200 Materiaalhouder.

Productnr.: HA200

5,45 / stuk(s) *
Oude prijs € 7,26
Op voorraad
Levertijd: 1 - 4 werkdagen

Deltaplus HA203 dijbeen anti-compressie riemen

Productnr.: HA203

19,97 / paar/paren *
Oude prijs € 26,62
Productgegevensblad
Op voorraad
Levertijd: 1 - 4 werkdagen
*
Prijzen inclusief BTW

Accessoires valbeveiliging

 

 

Deltaplus Valbeveiliging

 

 

 

Deltaplus accessoires valbeveiliging 

Er zijn verschilldende accessoires t.b.v. valbeveiliging te verkrijgen.

Deze accessoires zijn om uw gereedsschap veilig bij de hand te dragen, het opbergen van uw valbeveiliging of bijvoorbeeld om uw comfort van het valharnas te verbeteren.

 

Onderstaande informatie m.b.t.:

 1. Informatie over valbeiliging en de normen
 2. 3D-Bouwplaats.
 3. Verplichte jaarlijkse controle, inspectie en het laten keuren van uw valbeveiliging.
 4. 7 punten van valbeveiliging

1. Informatie valbeveiliging en normeringen

 

Valbeveiliging

Bij valbeveiliging wordt gebruik gemaakt van een antivalsysteem waarbij de risico’s die verbonden zijn aan een mogelijke val worden vermeden.
Een antivalsysteem heeft als doel om de energie die vrijkomt bij een val te absorberen om de valimpact op het lichaam te beperken. Daarbij wordt de afstand die nodig is om een val op te vangen verminderd. Valbeveiliging wordt ingezet wanneer men vrij is te bewegen, maar waar het risico op vallen aanwezig is.
 
Vallen is extra riskant bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger. Dat is dan ook de grens voor het verplicht gebruik van valbeveiligingsmiddelen. Vanaf deze hoogte gelden Europese richtlijnen die bijvoorbeeld stelt dat ladders voor deze hoogte niet meer gebruikt mogen worden. 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn altijd noodzakelijk als collectieve voorzieningen voor valbeveiliging onvoldoende mogelijk zijn.
 
Onder werken op hoogte vallen werkzaamheden op diverse locaties zoals een plat of schuin dak, hoogwerkers, platformen, steigers, silo’s, zonnepanelen, tankwagens, in bomen enzovoorts waarbij een valgevaar van meer dan 2,5 meter is. 
 
In België dient zelfs al valbeveiliging vanaf 2 meter hoogte aanwezig te zijn.
Tevens moeten er veiligheidsmaatregelen getroffen worden wanneer er binnen deze 2,5 meter andere gevaren zoals water, bewegende- of uitstekende delen, aanwezigheid van verkeer of kans om onder spanning te komen staan aanwezig zijn. Een werkgever dient niet alleen in de nodige valbeveiliging te voorzien, maar ook te zorgen dat medewerkers bekend zijn met het gebruik van de materialen.
 
Veiligheidsgrens: 2,50 meter
Vanaf 2,50 meter spreekt men van werken op hoogte. Dan zijn er specifieke maatregelen ter voorkoming van valgevaar nodig. Een val vanaf deze hoogte kan ernstige gevolgen hebben. 
Bij werk op een hoogte van minder dan 2,50 meter is valbeveiliging ook verplicht wanneer er sprake van een verhoogd valrisico is, bijvoorbeeld bij werken boven water, op verkeerswegen of nabij uitstekende delen. 
Valgevaar dient altijd – bij elke hoogte – in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) te worden meegenomen als een potentieel risico. In het Arbobesluit 3.16 is meer te lezen over voorzieningen bij valgevaar.
 
Arbeidshygiënische strategie
Als er op hoogte gewerkt moet worden, zijn volgens de arbeidshygiënische strategie (een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s) de volgende niveaus van beveiliging mogelijk:
 • Een werkplek moet bij voorkeur permanent worden aangepast door bijvoorbeeld vaste balustrades of leuningen te plaatsen.
 • Er moeten tijdelijke voorzieningen worden getroffen, zoals steigers of verplaatsbare dakrandbeveiliging. De organisatie dient erop gericht te zijn valgevaar als continue actief risico te beschouwen.
 • De planning moet zo worden ingericht dat tijdens een bouwproject zo snel mogelijk vaste trappen worden geplaatst.
 • Wanneer de voorgaande collectieve voorzieningen niet mogelijk blijken, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk.
 

Persoonlijke valbeveiliging

Als collectieve maatregelen niet afdoende zijn, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk. Een goede valbeveiliging voorkomt de volgende risico’s:
 • vallen van hoogte;
 • abrupt breken van de val (klap); en 
 • afknelling door vallijn.
 1. Valbeveiliging moet uit drie onderdelen bestaan.
 2. De werksituatie bepaalt welke valbescherming de voorkeur verdient.
 • een vast en stevig bevestigingspunt voor de beveiligingskabel;
 • een harnas dat de medewerker via een kabel verbindt met het bevestigingspunt; en
 • een valstopapparaat of valdemper.
 • Een positioneringslijn mag uitsluitend worden gebruikt als gebiedsbeperking en nooit in situaties waarbij een val mogelijk is. Met de juiste lijnlengte kan men voorkomen dat iemand in een gevaarlijk valgebied terecht komt.

Risico’s van werken op hoogte

Er gelden verschillende risico's bij het werken op hoogte. 
Dit zijn de belangrijkste risico's:
 • vallen van hoogte;
 • vallen door opening van werkvloer;
 • getroffen worden door vallend voorwerp;
 • mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten.
 

Maatregelen bij werken op hoogte

Er kunnen ook persoonlijk beschermingsmiddelen worden ingezet tegen het risico van werken op hoogte, maar altijd als aanvulling op collectieve beveiliging, zoals leuningen en vangnetten. 
 • Een valbeveiligingssysteem: Samen met de in het valbeveiligingssysteem opgenomen harnasgordel en valdemper is de gebruiker niet alleen beschermd tégen een val, maar ook tijdens de val en daarna. Door het juist kiezen van het bevestigingspunt moet de valafstand wel zo klein mogelijk worden gehouden. Wie een harnasgordel gebruikt, moet precies weten hoe het systeem werkt en hoe te handelen in geval van nood. Daarom is het verplicht medewerkers te trainen in het gebruik.
 
 • Een vallijn: ‘fall restraint’ sluit een val volledig uit, omdat de persoon niet bij de rand kan komen, en een ‘fall-arrest’ zorgt ervoor dat de persoon niet tot aan de grond kan vallen.
 • Daarbij moeten werknemers de juiste trainingen hebben gehad om de benodigde spoedeisende hulpverlening te kunnen bieden wanneer iemand gevallen is.
 • Wet- en regelgeving voor werken op hoogte.
 
Er zijn verschillende wettelijke regels en richtlijnen opgesteld rondom het werken op hoogte:
 
Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.
Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.
 

Normen-keuringen-valbeveiliging

EN normering & CE markering
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van PBM ten behoeve van valbeveiliging (PBM-categorie 3) is door de Arbo gesteld dat ieder artikel:
 • valt onder een bepaalde EN norm
 • voorzien is van een CE-markering
 • is vastgelegd in een conformiteitverklaring
 • voorzien is van een technische gebruikshandleiding
 • is geproduceerd onder een Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO)
 

Europese Norm (EN)

Op verzoek van de verzekeringsmaatschappijen werd de Europese Norm geïntroduceerd. Binnen deze Europese Normen zijn voor alle artikelen die worden aangeduid als PBM-categorie 3 (valbeveiliging) voorwaarden vastgesteld. De fabrikant dient zich te houden aan deze gestelde eisen.
Een voorbeeld van onderdeel van een Europese Norm:
Het inbindpunt van een werkpositioneringsharnas moet minimaal een kracht van 15 kN kunnen weerstaan gedurende 3 minuten.
 
Overzicht van de meest voorkomende Europese Normen die betrekking hebben op PBM-categorie 3:
 
 

Normeringen valbeveiliging

Europese Norm (EN) Omschrijving
EN341 Afdaalapparaten
EN353-1 Mobiel antival apparaat / meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn
EN353-2 Mobiel antival apparaat / meelopende valbeveiliger met flexibele ankerlijn
EN354 Veiligheidslijnen
EN355 Valschokdempers
EN 358 Systemen voor werkpositionering
EN 360 Valstopapparaten
EN361 Harnasgordels
EN361 +EN358 Antival & positionering
EN362 Koppelingen / Veiligheidshaken
EN363 Persoonlijke beschermingsuitrusting tegen vallen
EN365 Gebruiksaanwijzingen, onderhoud, periodiek onderzoek, reparatie en markering
EN397 Industriële Veiligheidshelmen
EN566 Bandlussen
EN567 Stijgklemmen
EN795 Verankeringen
EN813 Zitharnassen &  toebehoren
EN892 Dynamische klimtouwen
EN959 Rotshaken 
EN12841 Instelapparaat voor lijnen
EN12492 Helmen voor (bergbe)klimmers  
EN1496 Hijsmiddelen voor reddingsdoeleinden
EN1497 Reddingsgordels
EN1498 Reddingslussen
EN1868 Overzicht gebruikte termen binnen PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) tegen vallen
EN1891 Semi-statisch kernmanteltouw
EN12275 Koppelingen / Veiligheidshaken (bergsport)
EN12278 Katrollen
 
Bij het NEN te Delft (www.nen.nl) kunt u de verschillende EN-bladen opvragen en aanschaffen.
Het NEN begeleidt als onafhankelijke partner bij het maken van afspraken over producten, werkwijzen en diensten, en publiceert deze. In Nederland is NEN het nationale normalisatie-instituut.
 
 
 
NEN/EN795 norm voor valbeveiliging
CEN EN 795:1996
Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen 
— Verankeringsvoorzieningen
— Eisen en beproeving
 
De EN 795 norm is een Europese norm, die in Nederland geharmoniseerd en ingevoerd is in de 
Arbo-wet. 
 
De EN 795 is onderverdeeld naar zes deelgebieden:
 
EN 795 A   -  voor enkele ankerpunten voor platte en hellende daken (10 kN)
EN 795 A2 -  voor enkele ankerpunten voor hellende daken (10 kN)
EN 795 B   -  tijdelijke verankeringsvoorzieningen (12 kN)
EN 795 C   -  permanente lijnsystemen
EN 795 D   -  horizontale railsystemen
EN 795 E   -  doodgewicht anker
 
De klassen A, B, D, E en F vallen volledig onder de PBM 89/686 richtlijn. 
Alleen de klassen A, B, D en E worden volledig door de PBM-richtlijn 89/686 omvat.
 
De EN 795 is een type goedkeuring. 
Type goedkeuring betekent dat testen, uitgevoerd door een Notified Body (gecertificeerde keuringsinstantie), hebben uitgewezen dat het product voldoet aan hetgeen in de norm is gesteld. 
De norm geeft bijvoorbeeld aan dat het geïnstalleerde product een val van 2,5 meter van een persoon van 100 kg moet kunnen weerstaan, alsook een statische belasting van 1000 kg gedurende 3 minuten. 
 
De goedkeuring heeft betrekking op het product (type goedkeuring) en niet op de installatie ervan. Vandaar dat de bevestiging vakbekwaam en met de juiste bevestigingsmiddelen moet worden uitgevoerd. 
 
De montageprocedure en verbindingen met de constructie vallen niet onder de PBM-richtlijn. Het is aan de leverancier c.q. installateur om aan te tonen dat de sterkte van de bevestiging op de constructie of het gebouw voldoet. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een trekproef, zoals beschreven in de EN 795 (belasting van 500 kg gedurende 15 sec). Daarmee wordt de bouwkundige verankering aan de constructie/dak beproefd. 
 
De norm EN 795A betreft alleen de verschillende verankeringsvoorzieningen op het moment van verkoop. 
Elementen en onderdelen van lijnsystemen in de klasse C vallen onder de PBM-richtlijn en aanvullend andere richtlijnen, bijv. de bouwproductenrichtlijn.
 

CE – markering

Naast de EN-norm waar een product aan dient te voldoen dient ieder product te zijn voorzien van een CE-markering. Deze CE-markering is géén norm, maar een bevestiging dat het product
voldoet aan de gestelde En-normen. De keuring hierop gebeurd door een onafhankelijk erkend Europees keuringsinstantie;
beoordeeld is conform de conformiteitsbeoordelingsprocedures
 
 • EN 355 > Normering waar een valschokdemper aan moet voldoen
 • CE 0197 > Bewijs dat het ontwerp van dit artikel is gekeurd door keuringsorganisme 0197 waarbij is vastgesteld dat het ontwerp van het bovenstaande merk voldoet aan de eisen die horen bij de EN 355.
 * * Belangrijk: Deze CE – keuring is géén bewijs dat het betreffende individuele product is gekeurd, maar heeft betrekking op het algemene product / ontwerp.
 
Samengevat: 
Producten die worden aangeduid als PBM moeten voldoen aan de gestelde Europese EN-Normen. De producten met deze EN-normen moeten daarbij voorzien zijn van een CE-keurmerk dat aangeeft dat het betreffende artikel ook daadwerkelijk aan deze EN-norm voldoet. 
 
  
Conformiteitverklaring
Een conformiteitverklaring is een document waarin is vastgelegd dat het betreffende artikel is geproduceerd conform de gestelde EN-norm(en) en CE-gekeurd is. Dit document betreft dus een officieel  “verklaringsbewijs”. Deze verklaringen zijn niet online te vinden maar kunt u bij ons opvragen door contact met ons op te nemen.
De volgende gegevens dienen terug te komen op een conformiteitverklaring:
 
 • Unieke identificatie van de conformiteitverklaring
 • Adresgegevens van de uitgever van de conformiteitverklaring
 • Identificatie van het product waar de verklaring betrekking op heeft (bijvoorbeeld het artikelnummer)
 • Verklaring van conformiteit
 • Een volledige lijst met richtlijnen, standaarden en andere specifieke vereisten
 • Plaats en datum van uitgifte
 • Naam en handtekening van een bevoegd persoon, handelend namens de uitgever
 • Van toepassing zijnde beperkingen van de geldigheid van de conformiteitverklaring
 • Noodzakelijke aanvullende informatie zoals de naam en adres van de conformiteitsbeoordelende instantie inclusief vermelding van rapport- of certificaatnummers en datum van uitgifte
 
 
Technische gebruikshandleiding
Ieder artikel dient voorzien te zijn van een technisch fische. 
In deze gebruikshandleiding kunt u terugvinden hoe het betreffende artikel gebruikt dient te worden en wat de maximale belastingen zijn.
 
 
Europees erkend kwaliteitssysteem (ISO 9001:2000)
ISO 9001-2000 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen door zowel te voldoen aan de eisen van de klant als aan wet- en regelgeving.
 
Dit geeft de gebruiker de garantie dat:
 • De productie aan hoge kwaliteitseisen voldoet waardoor kwaliteit wordt gewaarborgd.
 • De productie is geautomatiseerd maar door menselijk handelen wordt gecontroleerd.
 
Drie categorieën voorzieningen als valbeveiliging
Bij werken op hoogte moeten voorzieningen ter voorkoming van valgevaar worden aangebracht of toegepast. Deze voorzieningen zijn te onderscheiden in drie categorieën; bronbestrijding, collectieve maatregelen en individuele maatregelen (PBM). De eerstgenoemde categorieën dienen altijd de voorkeur te krijgen.
 • Bronbestrijding
 • Collectieve maatregelen
 • Individuele maatregelen (PBM)
 
 
Bronbestrijding
Bij bronbestrijding wordt er simpelweg voorkomen dat men in een gevarenzone terecht komt. Op deze manier ontstaat er geen risico tot vallen.
 
Collectieve maatregelen
Wanneer bronbestrijding niet mogelijk is dienen er collectieve maatregelen getroffen te worden. Voorbeelden hiervan zijn randbeveiligingen, steigers of kooiladders.
Soms is het niet mogelijk om gebruik te maken van collectieve veiligheidsmaatregelingen. Redenen hiervoor kunnen de moeilijke toegang zijn of de hoge kosten in verhouding tot de duur van de werkzaamheden.
 
Individuele maatregelen
Wanneer collectieve maatregelen niet mogelijk en/of aanwezig zijn dient men te zorgen voor het gebruik van PBM: Persoonlijke Beschermings Middelen. Gordels, leeflijnen, helmen, enzovoorts dienen dan als valbeveiliging op een dak bijvoorbeeld. 
Wettelijk gezien is er steeds voorrang in het gebruik van collectieve t.o.v. individuele maatregelen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen in drie categorieën worden verdeeld:
 
Categorie Risico Voorbeeld
Categorie 1 Laag risico Tuinhandshoenen
Categorie 2 Gemiddeld risico Veiligheidsschoenen
Categorie 3 Hoog risico Valbeveiliging*
 
 
* Producten van PBM categorie3 beschermen de gebruiker tegen dodelijke en/of ongevallen die   ernstige, onherroepelijke schade aan de gezondheid zouden kunnen veroorzaken. 
 

PBM-categorie 3 – Valbeveiliging

Onder de noemer valbeveiliging zijn twee basisprincipes te onderscheiden:
 • Valbeveiliging
 • Werkpositionering

Valbeveiliging

Bij valbeveiliging wordt gebruik gemaakt van een antivalsysteem waarbij de risico’s die verbonden zijn aan een mogelijke val worden vermeden.
Een antivalsysteem heeft als doel om de energie die vrijkomt bij een val te absorberen om de valimpact op het lichaam te beperken. Daarbij wordt de afstand die nodig is om een val op te vangen verminderd. Valbeveiliging wordt ingezet wanneer men vrij is te bewegen, maar waar het risico op vallen aanwezig is.
 

Werkpositionering en werkplaatsbeperking

Werkpositionering is de techniek waarbij men door gebruik van speciale technieken en materialen zich in staat stelt om op hoogte veilig met de handen vrij te kunnen werken. Men hangt hierbij in een veiligheidsharnas  De artikelen ten behoeve van werkpositionering kunnen tevens worden ingezet bij reddingsactiviteiten.
 
Werkpositionering valt te onderscheiden in:
 • Werkpositionering
 • Werkplaatsbeperking

Werkpositionering

Werkpositionering dient, indien er een risico aanwezig is op een val, altijd gecombineerd te worden met een antivalsysteem. De wet schrijft hierbij voor dat in elk antivalsyteem een energie- of valdemper aanwezig is.
 
In geval van valgevaar dient een werkpositioneringsuitrusting dus te bestaan uit:
 1. Gordel voor werkpositionering en tevens antival.
 2. Uitrusting ter werkpositionering.
 3. Antival-systeem inclusief valdemper
 
Geen valgevaar bij werkpositionering
Wanneer er geen risico is op een valgevaar dient de werkpositioneringsuitrusting te bestaan uit 
 1. Gordel voor werkpositionering
 2. Uitrusting t.b.v. werkpositionering
* Deze toepassing kan bijvoorbeeld  ingezet worden door dakwerkers.
 

Werkplaatsbeperking

Bij werkplaatsbeperking gebruikt men één van de EN358 positioneringspunten van het harnas in combinatie met een (verstelbare) leeflijn t.b.v. werkpositionering. De lengte van deze positioneringsleeflijn wordt zo uitgekozen en/of ingesteld dat met uit de gevarenzone blijft, en de gebruiker dus geen val kán maken.
 
Onder andere op platte daken wordt dit veel gebruikt. Verschillende harnassen zijn voorzien van een EN358 inbindpunt op de heupriem aan de achterzijde, deze gecertificeerde inbindpunten zijn ideaal om te gebruiken t.b.v. werkplaatsbeperking.
  

Inbindpunten harnas

Het is belangrijk om te weten waar de verschillende inbindpunten op harnassen voor zijn bedoeld.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende inbindpunten met ieder hun eigen toepassing:
 
Inbindpunt: Positie: Doel:
Dorsaal Rug Antival
Sternaal Borst Antival 
Ventraal Buik (navelhoogte) Werkpositionering
Lateraal Heupen (links & rechts) Werkpositionering

 

Belangrijk!  
Een inbindpunt bedoeld voor antival mag nóóit worden ingezet als punt ter werkpositionering en andersom.
 
inbindpunten_valbeveiliging_harnas
 
3 soorten harnassen
Er zijn drie soorten harnassen te onderscheiden; 
 • Antival-harnassen
Bijvoorbeeld met dorsaal- en sternaal inbindpunt
 • Werkpositioneringsharnassen
Bijvoorbeeld met ventraal- en laterale inbindpunt(en)                                      
 • Antival- en werkpositioneringsharnassen
Bijvoorbeeld met dorsaal, sternaal, ventraal en laterale inbindpunt(en)
 
 
 * Meer informatie omtrent de wetgeving vindt u terug in de Arbowet // Veilig werken // Persoonlijke beschermingsmiddelen // Valbeveiliging (klik hier)

 

2. 3D-Bouwplaats met gebruik van diverse valbeveiliging

 

3D-Bouwplaats

 

 

3. Verplichte jaarlijkse controle, inspectie en het laten keuren van uw valbeveiliging.

 

Een verplichte jaarlijkse algemene controle

 • EN365

De instructies voor de periodieke controles moeten onder andere het volgende bevatten: 

 • Een aanbeveling betreffende de frequentie van de periodieke controles, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals de regelgeving,het soort uitrusting, de frequentie waarmee het wordt gebruikt en de omgevingsomstandigheden. Deze aanbeveling moet een clausule bevatten waarin staat uitgelegd dat de periodieke controle minstens één keer in de twaalf maanden moet worden uitgevoerd;
 • Een waarschuwing om te benadrukken dat de periodieke controles uitsluitend door een bekwaam persoon mogen worden uitgevoerd en met strikte opvolging van de werkwijzen voor periodieke controle die de fabrikant vermeldt.
10 years 20 years
 

 

gebruiksduur

 

VISUELE CONTROLE VOOR:
Harnassen, riemen, zekeringsbanden, touwen, energie-absorbers, nietverwijderbare rollen (bijv. AN102), verbindingsstukken, onderdelen van onze kits (met uitzondering van ELARA270), tijdelijke bevestigingen (statief, LV201…)
MECHANISCHE REVISIE VOOR:
Verwijderbare rollen, reddingsapparaten (bijv. TC013)
 
Visuele controle en mechanische revisie

 

Het laten keuren en inplannen van een inspectie

Inplannen van de inspectie

1. Chip
Een smart tag, in te lezen via NFC-technologie, is aangebracht boven elk etiket van de artikelen uit ons assortiment valbeveiliging. Het merendeel van de huidige generatie smartphones kunnen NFC (Near Field Communication)-tags lezen.

Inplannen inspectie valbeveiliging

2. Mobiele app
Download nu gratis de APP «ID CARD» van Delta Plus om de tracability van onze producten te volgen.

 

Inplannen inspectie valbeveiliging

3. www.deltaplus.eu
Elke eindgebruiker kan hier zijn pakket valbeveiligingsproducten beheersen, de revisiedata inplannen, het einde van de levensduur opvolgen, het optimaliseren van de voorraad.

Inplannen inspectie valbeveiliging

 

 

Hoe moet u de jaarlijkse controle plannen?

jaarlijkse controle

 

4. 7 punten van valbeveiliging

 1. Valbeveiligings-systemen 
 2. Bevestigingssystemen
 3. Besloten ruimtes
 4. Werken op koord
 5. Reddingswerken
 6. Veiligheidslijn
 7. Jaarlijkseinspectie

Deltaplus_PBM_-_valbeveiliging_-_werkhandschoenen