Afdrukken

Ademhalingsbescherming

Fijnstofmaskers

Fijnstofmaskers

Deltaplus stofmaskers bieden u bescherming tijdens werkzaamheden met lichte stoffen tot zeer giftige stoffen.

Halfgelaatsmaskers

Halfgelaatsmaskers

Deltaplus halfgelaatsmasker beschermt rond de mond, neus en kin tegen inademing van schadelijke fijnstoffen en dampen.

Volgelaatsmaskers

Volgelaatsmaskers

Deltaplus volgelaatsmasker bescherming en verplicht bij werkzaamheden/blootstelling aan gevaarlijke dampen, gassen of stoffen.

Filters

Filters

Deltaplus stoffilters, Deltaplus dampfilters, Deltaplus gasfilters & Deltaplus combinatiefilters voor halfgelaatsmasker en volgelaatsmasker.

Accessoires

Accessoires

Deltaplus Accessoires t.b.v. Deltaplus fijnstofmaskers, Deltaplus halfgelaatsmasker en Deltaplus volgelaatsmasker.


Ademhalingsbescherming

 

 

Ademhalingsbescherming

 

 

Deltaplus ademhalingsbescherming maakt het mogelijk lucht in te ademen die vrij is van gevaarlijke stoffen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld door het gebruik van filters of het beschikbaar maken van onafhankelijke lucht. Deze bescherming kan als aanvullende bescherming op de werkvloer nodig zijn, als collectieve maatregelen aan de bron onvoldoende blijken.

 

Ademhalingsbeschermende producten, zijn in 3 categorien te verdelen:

  • Fijnstofmaskers (voor afdekken van mond, neus en kin) 

  • Halfgelaatsmaskers (voor afdekken van mond, neus en kin. Voorzien van duo filters)

  • Volgelaatsmaskers (die naast de mond neus en kin ook de ogen afdekken)

  •  Afkortingen: HG=halfgelaatsmasker / VG=Volgelaatsmaker

Welke adembescherming gebruiken?

De eerste 3 vragen, die u zich moet stellen zijn

  1. Wat ga ik doen? ( werkzaamheden/klus)
  2. Waar moet ik me tegen beschermen? (Risico’s)
  3. Wat voor soort masker? (wegwerp, halfgelaats, volgelaats)

 

 

Op onze site vindt u alle antwoorden op uw vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze kunt u vinden door naar de Informatiebladen en Normen van Persoonlijke beschermingsmiddelen te gaan, klik op het onderstaande logo.

 Informatiegids en normen voor PBM 

 

 

Tabel kleurcodering voor filters ademhalingsbescherming

Tabel_kleurcodering-filters_ademhalingsbescherming

 

Hulp_bij_de_juiste_keuze_van_ademhalingsbescherming

 

Gids voor toepassing van ademhalingsfilters overeenkomstig met verontreinigende stoffen

Elke giftige stof heeft een grenswaarde betreffende de concentratie ervan in de lucht die niet mag worden overschreden zonder gebruik te maken van een adembeschermingsapparaat. Deze limiet, uitgedrukt in mg/m3 of in p.p.m. (deeltjes per miljoen).

PDF-file Gids voor toepassing van ademhalingsfilters overeenkomstig met verontreinigende stoffen    

Download de Gids

 

Advies: het filter dient vervangen te worden na elk gebruik en zelfs nog frequenter wanneer er gewerkt wordt in een zwaar vervuilde omgeving, in een vochtige omgeving en bij een verhoogd filterdebiet (of een sneller ademhalingsritme).

 

Welke ademhalingsbescherming, bepaal de aanwezige gevaren

 

Betekenissen van de markeringen op de filters

 

 

 

Wegwerp adembescherming

Delta_Plus_ademhalingsbescherming_fijnstofmasker_FFP1-FFP2-FFP3

Optionele D-test bij de norm EN149:2001 op verzadiging met dolomietstof..
* Het Assigned Protection Factor kan verschillen afhankelijk van locale reguleringen.
** Deze lijst is niet contractueel maar indicatief en kan in geen enkel geval de verantwoordelijkheid bij Delta Plus of Divhal leggen
 
 

Adembescherming (PBM Asbest)

 

Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Asbest levert gezondheidsrisico’s op als de vezels worden ingeademd. Indien er, ondanks de genomen technische en organisatorische maatregelen, toch nog steeds een kans is dat men wordt blootgesteld aan asbest vezels moet men adembescherming dragen. Voor asbest geldt dat alleen een masker gebruikt mag worden die voldoet aan de FFP 3 kwaliteit. Dat wil zeggen dat dit masker geschikt is voor asbest (en andere giftige stoffen) en een bescherming biedt tot 50x de grenswaarde (norm: EN149:2001).

Er zijn wegwerpmaskers (voor eenmalig gebruik) op de markt die goed geschikt zijn als het een incidentele, kortdurende werkzaamheid betreft. Bijvoorbeeld, er wordt onverwachts asbesthoudende onderdelen aangetroffen in een auto. Men kan dan gebruik maken van het wegwerpmasker FFP3. Hierbij dient men rekening te houden met het volgende: voor mensen met een baard, en zelfs al met stoppels, werkt een FFP3 wegwerpmasker onvoldoende. Door de baard en/of stoppels sluit het masker niet goed aan op het gezicht waardoor de zeer kleine asbestvezels via de rand naar binnen kunnen komen bij inademing (weg van de minste weerstand). Mensen met een baard kunnen het beste een motoraangedreven adembeschermingsmiddel dragen. Door de enorme hoeveelheid lucht die achter het masker wordt geblazen ontstaat een dusdanig grote overdruk dat het onmogelijk is dat er asbestvezels via de rand op het gezicht naar binnen gaan.
Indien men dagelijks werkzaamheden verricht waarbij men mogelijk met asbest in aanraking kan komen is een wegwerpmasker ook niet geschikt. Dan moet men een volgelaatsmasker met P3 stoffilter dragen of ook een motoraangedreven adembescherming. Vanwege het asbestverbod sinds 1995 is het niet aannemelijk dat dit veel zal voorkomen.

M1300VM1300V_back 

Deltaplus M1300V Wegwerpmasker (voor eenmalig gebruik)

 

M9200_ROTOR_GALAXYM9300_STRAP_GALAXYM9000_P3

Deltaplus Volgelaatsmasker M9200 Rotor Galaxy of Deltaplus Volgelaatsmasker M9300 Strap Galaxy bijbehoorende Filter Deltaplus M9000 P3 Filter volgelaatsmasker